HTX MÂY TRE AN KHÊ - ARATCO

327 Nguyễn Phước Nguyên, Q Thanh Khê, Tp Đà Nẵng